Others have seen what is and asked why.
I have seen what could be and asked why not.

Pablo Picasso

WHY-konseptet handler om å skape et nettverk på tvers av fagfelt ved å samle tjenester under paraplyen; WHY - We Help You.


Vi skal være en ressursbesparelse for våre kunder. Dette gjøres ved at du går inn èn dør og mottar de tjenester du i dag må oppsøke en rekke aktører for å få tilgang på.


WHY består i dag av to selskaper, WHY Travel og WHY Connect. Disse opererer innen turisme og kommunikasjon/markedsføring.

Traveling, exploring and discovering are all similar but different possibilities to learn. Is this your answer to WHY Travel..?

Din samarbeidspartner for å oppnå potensialet ditt for kontakt med markedet og dine potensielle kunder.